ubezpieczenie synonim

1. Jako ochrona przed nieszczęśliwym wypadkiem

asekuracja, reasekuracja, obrona, ochrona, opieka, osłona, protekcja, zabezpieczenie

Przykład zastosowania - ubezpieczenie

Gdy wyszedłem z domu, przyjaciel dawał mi ubezpieczenie z tyłu, aby nikt mnie nie napadł. Dzięki jego asekuracji byłem w stanie bez lęku dotrzeć na miejsce. 

antonimy: niebezpieczeństwo niepewność ryzyko

2. Jako umowa zawarta z odpowiednią instytucją w celu otrzymania odszkodowania za straty przewidziane w umowie

polisa, asekuracja

Przykład zastosowania - ubezpieczenie

Wykupiliśmy polisę na życie. Ubezpieczenie gwarantuje nam ochronę w przypadku śmierci bliskich. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: