weryfikacja synonim

ewaluacja, inspekcja, kontrola, lustracja, ocena, oględziny, opinia, potwierdzenie, przegląd, rewizja, skontrolowanie, sprawdzenie, taksacja, wizytacja, wycena, zatwierdzenie, audyt, badanie, cenzura, egzamin, nadzór, sprawdzian

Przykład zastosowania - weryfikacja

Zdobyta wiedza wymaga weryfikacji. W związku z tym w przyszłym tygodniu napiszecie sprawdzian.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: