egzaminsynonim

test, zaliczenie, sprawdzian, matura
Przykład:

Egzamin okazał się trudniejszy niż przypuszczano. Test oblało ponad 80% studentów. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Kinga
egzamin