konsekracja synonim

1. Jako uroczyste poświęcenie

poświęcenie, błogosławieństwo

Przykład zastosowania - konsekracja

Konsekracja jest uroczystym poświęceniem kościoła, na które zapraszany jest biskup. 

2. Jako część mszy

przeistoczenie, przemiana, przeobrażenie

Przykład zastosowania - konsekracja

Konsekracja jest częścią mszy, podczas której dochodzi do przeistoczenia chleba oraz wina w ciało i krew Chrystusa. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: