kaszleć synonim

kasłać, mieć kaszel, kaszlać (rzadziej)

Przykład zastosowania - kaszleć

Pacjentka miała kaszel i wysoką gorączkę. Po podaniu syropu przeciwkaszlowego nie przestała kaszleć

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: