bezcelowysynonim

syzyfowy, bezowocny, bezpłodny, bezproduktywny, bezprzedmiotowy, bezsensowny, bezskuteczny, bezużyteczny, bez racji bytu, czczy, daremny, jałowy, nieefektywny, niepotrzebny, nieprzydatny, nieskuteczny, niezasadny, płonny, pomijalny, zbędny, zbyteczny, próżny, nonsensowny
Przykład:

Każdego kolejnego dnia mężczyzna odnosił wrażenie, że jego praca jest zupełnie bezcelowa. Uczenie się na pamięć tysiąca różnych nazw gatunków ptaków uważał za kompletnie nieprzydatną czynność, chociaż jego lekarze uważali inaczej. 

antonimy: celowy potrzebny owocny produktywny sensowny skuteczny użyteczny efektywny przydatny zasadny pożądany uzasadniony sprecyzowany planowany świadomy zaplanowany

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: