efektywnysynonim

skuteczny, optymalny, wydajny, wydolny, sprawny, właściwy, odpowiedni, prawidłowy, funkcjonalny, owocny, płodny, produktywny, przynoszący efekty, wysokowydajny
Przykład:

Wspomniany system nauczania jest niezwykle efektywny. Dzięki niemu uczeń dowiaduje się, kiedy jest najbardziej produktywny.

antonimy: nieefektywny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: