optymalnysynonim

maksymalny, perfekcyjny, najlepszy, doskonały, idealny, modelowy, najbardziej sprzyjający, najkorzystniejszy, najodpowiedniejszy, najwłaściwszy, wzorcowy
Przykład:

Optymalny poziom wilgotności w pomieszczeniu powinien wynosić około 50%. Pomiar powinien być dokonywany rano, wtedy będzie najlepszy, czyli najbardziej dokładny.

antonimy: niedostosowany nieodpowiedni

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: