właściwy synonim

1. Jako taki, jaki być powinien

adekwatny, akuratny, celny, dobry, należyty, obowiązujący, odpowiedni, poprawny, prawidłowy, przydatny, słuszny, stosowny, trafny, udany, w sam raz

Przykład zastosowania - właściwy

Wreszcie wymyśliłam trafny temat najnowszego, czerwcowego felietonu. Brak higieny pasażerów komunikacji miejskiej jest właściwym zagadnieniem na lato. 

antonimy: niewłaściwy nieadekwatny zły nieobowiązujący nieodpowiedni niepoprawny nieprawidłowy nieprzydatny niestosowny nieudany błędny nie na miejscu

2. Jako mający prawo do czegoś

uprawniony, upoważniony, pełnomocny, w prawie

Przykład zastosowania - właściwy

Poszukuję właściwego lekarza, aby wydał orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na chorobę psychiczną. Tylko psychiatra jest upoważniony do wydania takiego dokumentu. 

antonimy: nieuprawniony nieupoważniony niepełnomocny bezprawny

3. Jako stanowiący najważniejszą część czegoś

najważniejszy, główny, prawdziwy, zasadniczy

Przykład zastosowania - właściwy

Postój w Paryżu stanowił właściwy cel naszej podróży. Najważniejszym punktem zwiedzania stolicy Francji była Wieża Eiffla. 

antonimy: mało znaczący poboczny nieprawdziwy nieważny nieistotny marginalny

4. Jako mający typowe cechy danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk

charakterystyczny, specyficzny, swoisty, symptomatyczny, znamienny, typowy

Przykład zastosowania - właściwy

Miód gryczany ma bardzo charakterystyczny wygląd. Właściwy kolor miodu może przyjmować nawet czarną barwę, jeśli się go wystawi na działanie światła. 

antonimy: niecharakterystyczny nietypowy niewyróżniający się

5. Jako zgodny z prawdą

dokładny, prawdziwy, faktyczny

Przykład zastosowania - właściwy

Jej prawdziwe imię brzmiało Francie, chociaż właściwą, oficjalną formą tego imienia była Francesca. 

antonimy: niedokładny nieprawdziwy fałszywy niezgodny z prawdą

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: