prawdziwysynonim

1. Jako zgodny z rzeczywistością, z prawdą

autentyczny, faktyczny, istniejący, realny, rzeczywisty, istotny, właściwy
Przykład:

Przemoc żony wobec męża była realnym problemem, chociaż mężczyzna początkowo nie chciał się do niego przyznać. Prawdziwą trudnością w tej sprawie było udowodnienie kobiecie winy. 

antonimy: nieautentyczny nieistniejący nierealny nierzeczywisty nieistotny niewłaściwy

2. Jako taki jak zwykle bywa, typowy; też: mający cechy osoby, stanu, przedmiotu, do których jest porównywany

istny, typowy, co się zowie, par excellence, w całym tego słowa znaczeniu, autentyczny, z prawdziwego zdarzenia, formalny, całą gębą, pełną gębą, stuprocentowy, z krwi i kości, doskonały
Przykład:

Był prawdziwym kłamcą, istnym mitomanem.

antonimy: niedoskonały nietypowy nieautentyczny

3. Jako niesfałszowany

autentyczny, oryginalny
Przykład:

Przyniosłam na uczelnię oryginalne dyplomy. Nawet dziekan przygotował dla mnie specjalny dokument z dodatkową informacją, że są prawdziwe

antonimy: sfałszowany nieautentyczny fałszywy podrobiony podrabiany

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: