istotny synonim

1. Jako znaczący

fundamentalny, wart podkreślenia, wart uwagi, nieodzowny, gruntowny, dogłębny, głęboki, relewantny, rzeczowy, ważki, kluczowy, poważny, konstytutywny, główny, nie do przecenienia, doniosły, niezbędny, podstawowy, niebagatelny, zasadniczy, ważny, znaczący, znamienny, pryncypialny, nadrzędny, węzłowy, decydujący, rozstrzygający, koronny, kardynalny, przełomowy, zwrotny, dziejotwórczy, epokowy, historyczny, wiekopomny, rewolucyjny, eksponowany, niebłahy, poczesny

Przykład zastosowania - istotny

Wysiłek fizyczny obniża ryzyko depresji i łagodzi jej objawy. W przypadku tej dolegliwości rodzaj aktywności nie jest istotny. Ważna jest natomiast systematyczność.  

antonimy: błahy nieistotny

2. Jako duży, znaczny

obfity, pokaźny, wydatny, znaczny, duży, wielki, spory, niemały, ogromny, gigantyczny, monstrualny, monumentalny, kolosalny

Przykład zastosowania - istotny

Mam nadzieję, że moja decyzja nie sprawi mu istotnego zawodu i nie przysporzy znacznego cierpienia. 

antonimy: mały niewielki

3. Jako rzeczywisty

faktyczny, oparty na faktach, autentyczny, prawdziwy, zgodny z prawdą, rzeczywisty, realny, niewątpliwy, niepodważalny, niezaprzeczalny, namacalny, potwierdzony

Przykład zastosowania - istotny

W badaniach socjologicznych istotny statystycznie wynik uznaje się za relatywnie prawdziwy. 

antonimy: nieprawdziwy fałszywy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: