główny synonim

zwierzchni (książkowo), pryncypialny, wiodący prym (książkowo), fundamentalny, przeważający, węzłowy, newralgiczny, sztandarowy, ostateczny, przedni (książkowo), decydujący, istotny, naczelny, koronny, przewodni, kardynalny, kluczowy, najwyższej rangi, najwyższy, najważniejszy, pierwszy, konstytutywny, rozstrzygający, nadrzędny, przemożny (książkowo), dominujący, podstawowy, zasadniczy, czołowy, najistotniejszy, generalny, prymarny, bazowy, centralny, wiodący

Przykład zastosowania - główny

Lęk jest głównym objawem zespołu stresu pourazowego. Stanowi też najważniejszy symptom zespołu paniki. 

antonimy: marginalny poboczny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: