pierwszy synonim

1. Jako wyraz informujący, że dany obiekt zajmuje w pewnym ciągu lub porządku miejsce, które scharakteryzować można, używając liczby 1

przedni, najniższy, początkowy

Przykład zastosowania - pierwszy

Nie lubię siadać w kinie w pierwszym rzędzie, bo niewygodnie ogląda się filmy z przedniego miejsca. 

2. Jako taki, przed którym nie było innych, podobnych

pierwotny, początkowy, wstępny, przygotowawczy, próbny, testowy, kontrolny, sygnalny, inicjalny, inauguracyjny, świeży, premierowy, nowy, najnowszy

Przykład zastosowania - pierwszy

Po raz pierwszy w historii prywatna firma wysłała rakietę na księżyc. Misja testowa zakończyła się sukcesem. 

antonimy: powtórny kolejny dalszy

3. Jako odgrywający w czymś najważniejszą rolę

główny, naczelny, najważniejszy, najwyższy, prymarny, wiodący prym, zwierzchni, najlepszy, zasadniczy, najznakomitszy, najznaczniejszy, przodujący, centralny, czołowy, decydujący, doniosły, fundamentalny, istotny, kluczowy, koronny, nadrzędny, pierwszoplanowy, priorytetowy, przewodni, strategiczny, sztandarowy, wiodący

Przykład zastosowania - pierwszy

Starosta jest pierwszą osobą w powiecie, która podejmuje fundamentalne decyzje dla jego mieszkańców.

antonimy: marginalny drugorzędny

4. Jako pierwszy do czegoś

skory, skłonny, pochopny, chętny

Przykład zastosowania - pierwszy

Zawsze jesteś pierwszy do kłótni. Szkoda, że później nie jesteś równie skory do zgody. 

antonimy: niechętny

5. Jako wyróżniający się w czymś

celujący, doskonały, idealny, najlepszy, najznakomitszy, niedościgniony, perfekcyjny, przodujący, przykładny, wybitny, wzorowy

Przykład zastosowania - pierwszy

Janek jest nie tylko pierwszym uczniem w klasie, ale również najlepszym zawodnikiem w drużynie piłki nożnej.

antonimy: najgorszy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

dodo
pierwsze