kolejny synonim

nowy, dalszy, następny, jeszcze jeden, sukcesywny, stopniowy, późniejszy, następujący, dodatkowy, enty (potocznie), przyszły, nadchodzący, zbliżający się, nadciągający, spodziewany, powtórny, ponowny

Przykład zastosowania - kolejny

Jeszcze nie ukazała się moja kolejna książka, a ja już zacząłem pisać następną

antonimy: poprzedni

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: