fundamentalny synonim

liczący się, istotny, naczelny, kardynalny, ważki, kluczowy, główny, nie do przecenienia, doniosły, podstawowy, zasadniczy, niebagatelny (książkowo), pierwszorzędny, nadrzędny, sztandarowy, najważniejszy, czołowy, elementarny, prymarny

Przykład zastosowania - fundamentalny

Fundamentalnym problemem ludzi w związkach jest brak komunikacji. Kluczową zasadą jest stworzenie partnerskiego słownika, który umożliwi porozumiewanie się bez przemocy. 

antonimy: drugorzędny podrzędny poboczny marginalny sekundarny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: