podstawowy synonim

1. Jako najważniejszy

liczący się, naczelny, solidny, kardynalny (książkowo), ważki (książkowo), kluczowy, pierwotny, praktyczny, kanoniczny (książkowo), konstytuujący (książkowo), ważny, konstytutywny, główny, bazowy, nie do przecenienia (książkowo), prymitywny, typowy, doniosły, niezbędny, zasadniczy, niebagatelny (książkowo), najistotniejszy, najważniejszy, czołowy, koronny, prymarny, pryncypialny, ogólny, generalny

Przykład zastosowania - podstawowy

Podstawowe funkcje reklamy, czyli informowanie i perswazja, mają jeden zasadniczy cel: przekonanie do zakupu. 

antonimy: marginalny

2. Jako elementarny

najprostszy, elementarny, początkowy, wstępny, fundamentalny

Przykład zastosowania - podstawowy

Na kursie podstawowym angielskiego uczeń zdobywa elementarną umiejętność porozumiewania się w języku obcym. 

antonimy: zaawansowany rozwinięty

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: