zasadniczysynonim

1. Jako określenie osoby, która ściśle przestrzega zasad

pryncypialny, radykalny, restrykcyjny, rygorystyczny, surowy, sztywny, obowiązkowy, konkretny, nieustępliwy, stanowczy, wymagający, twardy
Przykład:

Mój ojciec to człowiek bardzo zasadniczy. Szczególnie rygorystyczny był, kiedy chodziło o sprawy związane z nauką.

antonimy: pobłażliwy wyrozumiały liberalny tolerancyjny łagodny

2. Jako podstawowy, najważniejszy

doniosły, drastyczny, istotny, niebagatelny, ostateczny, prawdziwy, radykalny, realny, kanoniczny, kardynalny, kluczowy, naczelny, ważny, ważki (książkowo), najważniejszy, priorytetowy, czołowy, główny, generalny, decydujący, nadrzędny, prymarny, newralgiczny, sztandarowy, pierwszy, elementarny, fundamentalny, konstytutywny, podstawowy, rudymentarny
Przykład:

Zasadniczą sprawą w tym śledztwie było znalezienie motywu, którym kierował się zabójca. Zresztą nikt nie kwestionował tego kluczowego pytania.

antonimy: nieistotny poboczny dodatkowy nieważny pośledni marginalny wtórny pomocniczy towarzyszący peryferyjny dopełniający drugorzędny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: