dogłębnysynonim

całkowity, dokładny, drobiazgowy, głęboki, gruntowny, skrupulatny, szczegółowy, wnikliwy, zupełny, mocny, pogłębiony
Przykład:

Detektyw prowadził dogłębną analizę sprawy. W sposób drobiazgowy przeprowadził śledztwo w mieszkaniu denata, badał leżące na dywanach włosy, a nawet zaschnięty tłuszcz na garnkach. 

antonimy: miałki niepogłębiony ogólnikowy ogólny niedokładny  powierzchowny pobieżny ramowy szkicowy 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: