niewątpliwy synonim

niebudzący wątpliwości, oczywisty, istotny, przesądzony, pewny, bezsporny, bezsprzeczny, bezdyskusyjny, niezaprzeczalny, niepodważalny, niekwestionowany, ewidentny, widoczny, niezbity, wyraźny, rzeczywisty, jednoznaczny

Przykład zastosowania - niewątpliwy

Niewątpliwym sukcesem kobiety było napisanie przez nią książki. Osiągnięcie sparaliżowanej pisarki traktujemy jako niekwestionowany wyczyn. 

antonimy: budzący wątpliwości nieoczywisty niepewny sprzeczny dyskusyjny sporny problematyczny wątpliwy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: