jednoznaczny synonim

1. Jako niebudzący wątpliwości

bezdyskusyjny, bezsporny, bezsprzeczny, niekwestionowany, niepodważalny, niewątpliwy, niezaprzeczalny, zdecydowany, niezbity, czytelny, jasny, wyrazisty, konkretny, niedwuznaczny, równoznaczny

Przykład zastosowania - jednoznaczny

Podjęliśmy jednoznaczną decyzję co do zakupu psa. Nasze zdecydowane postanowienie przedstawiliśmy rodzicom. 

antonimy: dyskusyjny sporny sprzeczny podważalny wątpliwy niezdecydowany nieczytelny niejasny dwuznaczny niekonkretny

2. Jako mający jednakową treść

równobrzmiący, jednobrzmiący

Przykład zastosowania - jednoznaczny

Przedstawiliśmy policjantom wcześniej przygotowane, jednobrzmiące zeznania. Nasze jednoznaczne odpowiedzi miały nie wzbudzić żadnych podejrzeń. 

antonimy: niejednobrzmiący

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: