czytelny synonim

wyraźny, zrozumiały, jasny, jednoznaczny, klarowny, oczywisty, widoczny, wyrazisty, wykaligrafowany, przejrzysty, dobitny, obrazowy

Przykład zastosowania - czytelny

Wykonałem zadanie dzięki czytelnej instrukcji. Wszystkie kroki były zrozumiałe

antonimy: nieczytelny niewyraźny nieprzejrzysty nieoczywisty dwuznaczny niejasny niezrozumiały rozmyty rozmazany zawiły pokrętny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: