adekwatny synonim

akuratny (książkowo), dobry, dopasowany, kongruentny, nadający się, należyty, odpowiedni, pasujący, poprawny, słuszny, stosowny, trafny, właściwy, wystarczający, zgodny, dostosowany, współmierny

Przykład zastosowania - adekwatny

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie adekwatne do rodzaju i ilości wykonywanej pracy. Pracodawca z kolei jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

antonimy: nieadekwatny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: