rozplanować synonim

wyznaczyć, wytyczyć, zaaranżować, zorganizować, zaplanować, naszkicować, nakreślić, sformułować, zarysować, rozrysować, zaprojektować, ułożyć, skomponować, utworzyć

Przykład zastosowania - rozplanować

Chłopcy rozplanowali na mapie wszystkie kryjówki znajdujące się na placu. Rozrysowali dokładnie, w których miejscach będą się ukrywać i oznaczyli je kolorowymi pinezkami. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: