nakreślićsynonim

1. Jako narysować coś, napisać, przedstawić plastycznie

naszkicować, narysować, nabazgrać, napisać
Przykład:

Naszkicowałam ołówkiem projekt domu. Nakreśliłam na papierze budynek wraz z garażem i ogrodem. 

2. Jako wytyczyć, ustalić, sformułować coś

zarysować, wytyczyć, ustalić, sformułować, przedstawić, przedłożyć, zaprojektować, rozplanować, zaplanować, utworzyć, ułożyć
Przykład:

Udało mi się nakreślić wszystkie szczegóły budowy basenu. Przedstawiłam plany i koszty wykonania zbiornika. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: