nabazgrać synonim

zapisać, napisać, skreślić, nabazgrolić, nagryzmolić, nasmarować, naskrobać, napisać jak kura pazurem

Przykład zastosowania - nabazgrać

Uczeń nabazgrał w zeszycie temat lekcji. Naskrobał treść tak, że potem sam nie mógł się po sobie odczytać.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: