przesłanie synonim

1. Jako główna myśl, idea zawarta w jakimś utworze literackim, filmie, w czyjejś wypowiedzi itp.

Przykład zastosowania - przesłanie

W każdej bajce Krasickiego odnajdziemy wartościowe przesłanie. Wymowa utworów zawsze odnosi się do cech i zachowań ludzkich. 

2. Jako wypowiedź mająca uroczysty charakter, skierowana do ogółu przez wybitną osobistość z jakiejś szczególnej okazji

orędzie, odezwa, posłanie

Przykład zastosowania - przesłanie

Prezydent wygłosił orędzie do narodu. W przesłaniu odniósł się do ostatniej wygranej w wyborach. 

 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: