konstatacja synonim

Przykład zastosowania - konstatacja

W książce odnalazłam płytką konstatację, że każdy człowiek może osiągnąć sukces, jeśli tylko odpowiednio się postara. To absurdalne stwierdzenie przypomniało mi, jak wiele energii włożyłam w swój rozwój, a i tak moje działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: