kryterium synonim

miara, podstawa, probierz, reguła, sprawdzian, wyznacznik, wzór, miernik, wskaźnik, warunek, wymóg, założenie

Przykład zastosowania - kryterium

Do konkursu zgłoszono 10 projektów, ale tylko 2 spełniły podane w regulaminie kryteria. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na zmianę warunków konkursu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: