wskaźniksynonim

1. Jako liczba, która ukazuje jakieś wielkości, stan czegoś

indeks, miara, współczynnik, wykładnik
Przykład:

W badanich wzięliśmy pod uwagę współczynnik umieralności w naszej gminie. Wskaźnik jednoznacznie pokazał nam, że na badanym terenie więcej ludzi umiera, niż się rodzi. 

2. Jako przyrząd pomiarowy do wskazywania czegoś

strzałka, wskazówka
Przykład:

Wskazówka w zegarku się nie rusza. Zdaje się, że wskaźnik się zaciął. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: