ostrzeżeniesynonim

wiadomość, notatka, memento, uwaga, zawiadomienie, ogłoszenie, obwieszczenie, przestroga, napomnienie, upomnienie, lekcja, nauczka, nauka, szkoła, żółta kartka
Przykład:

Dyrektor udzielił mi upomnienia za niepotrzebne gadulstwo podczas zajęć. Jeszcze jedno ostrzeżenie i otrzymam dodatkową pracę domową. 

 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: