admiracja synonim

nabożeństwo, podziw, szacunek, zachwyt, hołd, czołobitność, kult, estyma, adoracja, cześć, uwielbienie

Przykład zastosowania - admiracja

Była spragniona męskiej admiracji, komplementów i romantycznych uniesień. Kiedy czuła zachwyt mężczyzn nad jej urodą i inteligencją, czuła się kochana i dowartościowana. 

antonimy: niechęć pogarda dezaprobata nieposzanowanie obraza wzgarda

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: