dezaprobata synonim

potępienie, przygana, niezgoda, sprzeciw, kontestacja, protest, kontra, weto, opozycja

Przykład zastosowania - dezaprobata

Mój pomysł spotkał się z wielką dezaprobatą ze strony szefa. Niestety mężczyzna wyraził sprzeciw wobec projektu zmian, który miał zostać wprowadzony. 

antonimy: aprobata zgoda akceptacja uznanie zatwierdzenie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: