zachwyt synonim

admiracja (książkowo), adoracja, aplauz, cześć, czołobitność, entuzjazm, euforia, hołd, kult, poklask, podziw, szacunek, uniesienie, uwielbienie, uznanie

Przykład zastosowania - zachwyt

Goście widzieli zachwyt dyrektora opery nad talentem solistki. Spodziewali się, że jego wielki podziw dla artystki będzie zapoczątkowaniem wielkiego romansu. 

antonimy: dezaprobata krytyka niechęć przygnębienie pogarda lekceważenie ujma hańba zniewaga ignorancja

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: