nieposłuszeństwosynonim

brak subordynacji, krnąbrność, niekarność, samowola, niezdyscyplinowanie, niesubordynacja, rozwydrzenie
Przykład:

Nie chciał zatrudniać młodych pracowników, ponieważ cechowało ich nieposłuszeństwo. Ich samowola przejawiała się zwłaszcza w niepunktualnym przychodzeniu do pracy. 

antonimy: subordynacja karność dyscyplina zdyscyplinowanie potulność uległość ustępliwość uniżoność pokora

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: