przeciwdziałanie synonim

prewencja, profilaktyka, zapobieganie, kontrakcja, opozycja, kontratak, kontruderzenie, kontrofensywa, kontrnatarcie

Przykład zastosowania - przeciwdziałanie

Stworzyliśmy program przeciwdziałania przemocy w ośrodku wychowawczym. Ważnym działaniem w opracowanej profilaktyce jest współpraca z policją. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: