zapobieganie synonim

przeciwdziałanie, niedopuszczanie, prewencja, profilaktyka, tłumienie, spowalnianie, hamowanie, uniemożliwianie, powstrzymywanie, kontrakcja, przeciwstawianie się, udaremnianie, utrudnianie, odpór

Przykład zastosowania - zapobieganie

Lekarz wyraźnie podkreślił, że najważniejsze jest zapobieganie chorobom. Ich powstrzymanie jest bowiem łatwiejsze niż późniejsze leczenie.

antonimy: wywoływanie prowokowanie wzniecanie sprawianie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: