lub synonim

albo, czy, bądź, ewentualnie, alternatywnie

Przykład zastosowania - lub

Możemy iść na spacer lub do kina albo do kawiarni.

antonimy: ani ni

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: