podkreślićsynonim

1. Jako wyróżnić fragment tekstu przez narysowanie linii

zaznaczyć, zakreślić, wyróżnić
Przykład:

Podkreśliłem nie tylko najważniejsze fragmenty, bo zaznaczyłem również przydatne cytaty i niezrozumiałe słowa.

2. Jako położyć nacisk na coś

zaakcentować, położyć nacisk, uwydatnić, uwypuklić, zaznaczyć, zwrócić uwagę, naświetlić, podnieść, wypunktować, wyróżnić, uwyraźnić, wskazać, uwidocznić
Przykład:

W rozmowie mocno podkreśliła fakt bycia młodą, samotną matką. Zaakcentowała również, że jej sytuacja materialna jest trudna.

3. Jako uczynić coś bardziej widocznym

wyeksponować, zaakcentować, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, zaznaczyć, zwrócić uwagę, wyróżnić
Przykład:

Kupiła sukienkę, której fason subtelnie uwydatnia jej figurę, a kolor podkreśla letnią opaleniznę. 

antonimy: ukryć zatuszować

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: