podkreślić synonim

1. Jako wyróżnić fragment tekstu przez narysowanie linii

zaznaczyć, zakreślić, wyróżnić

Przykład zastosowania - podkreślić

Podkreśliłem nie tylko najważniejsze fragmenty, bo zaznaczyłem również przydatne cytaty i niezrozumiałe słowa.

2. Jako położyć nacisk na coś

zaakcentować, położyć nacisk, uwydatnić, uwypuklić, zaznaczyć, zwrócić uwagę, naświetlić, podnieść, wypunktować, wyróżnić, uwyraźnić, wskazać, uwidocznić

Przykład zastosowania - podkreślić

W rozmowie mocno podkreśliła fakt bycia młodą, samotną matką. Zaakcentowała również, że jej sytuacja materialna jest trudna.

3. Jako uczynić coś bardziej widocznym

wyeksponować, zaakcentować, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, zaznaczyć, zwrócić uwagę, wyróżnić

Przykład zastosowania - podkreślić

Kupiła sukienkę, której fason subtelnie uwydatnia jej figurę, a kolor podkreśla letnią opaleniznę. 

antonimy: ukryć zatuszować

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: