osiągnięcie synonim

Przykład zastosowania - osiągnięcie

Na stronie internetowej szkoły prezentujemy osiągnięcia nauczycieli i sukcesy naszych uczniów.

antonimy: porażka

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: