wolność synonim

1. Jako możliwość samodzielnego decydowania o sobie

autonomia, niezależność, samodzielność, swoboda, dowolność, luz (potocznie)

Przykład zastosowania - wolność

Dzieci potrzebują wolności, a rodzice powinni im ją dawać. Ta swoboda musi być jednak dostosowana do wieku dziecka.

antonimy: zależność

2. W odniesieniu do ojczyzny

niepodległość, suwerenność

Przykład zastosowania - wolność

Polacy bardzo długo walczyli o wolność i niepodległość.

antonimy: niewola

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: