swoboda synonim

1. Jako postępowanie bez przymusu i zgodnie z własną wolą, nieuleganie ograniczeniom

autonomia, niezależność, samodzielność, wolność

Przykład zastosowania - swoboda

Swoboda wypowiedzi jest jedną z podstawowych wolności obywatelskich człowieka. 

antonimy: zależność skrępowanie niesamodzielność niewola

2. Jako brak skłonności do przejmowania się

Przykład zastosowania - swoboda

W pracy wciąż rozmyślałam o wakacyjnej beztrosce. Przez brak swobody w biurze czułam się stłamszona i smutna. 

antonimy: odpowiedzialność rozwaga rozsądek

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: