opcja synonim

1. Jako jedna z możliwości

Przykład zastosowania - opcja

Mieliśmy jeszcze kilka opcji do wyboru. Ale ja cały czas skłaniałem się ku pierwszej możliwości.

2. Jako stanowisko w jakiejś sprawie

stanowisko, preferencja, wybór, orientacja

Przykład zastosowania - opcja

W jego przypadku wybór opcji politycznej nie był samodzielną decyzją. Bo orientację narzucał mu ojciec od wczesnego dzieciństwa.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: