podział synonim

1. Jako podzielenie czegoś na części

atomizacja (książkowo), dekompozycja (książkowo), demarkacja (książkowo), dezintegracja (książkowo), dyferencjacja (książkowo), fragmentaryzacja (książkowo), nadział (specjalistycznie), partycja (specjalistycznie), pęknięcie, proporcja, rozbicie, rozbiór, rozczłonkowanie, rozdział, rozdzielenie, rozgraniczenie, rozkład, rozłam, rozpad, rozróżnienie, segmentacja (książkowo), split (specjalistycznie), podzielenie, fragmentacja, rozkawałkowanie, rozparcelowanie, odseparowanie

Przykład zastosowania - podział

Rozbiór państwa to podział jego terytorium pomiędzy inne kraje. 

antonimy: scalenie połączenie konsolidacja

2. Jako podzielenie czegoś według jakiejś zasady

klasyfikacja, typologia, systematyka, hierarchizacja, kategoryzacja, segregacja, sortowanie, selekcjonowanie, normalizacja, systematyzacja, pogrupowanie, segmentacja

Przykład zastosowania - podział

W wielu krajach na świecie wprowadzono obowiązkową segregację śmieci. Polega ona na podziale odpadów zgodnie z ich materiałem. 

3. Jako zróżnicowanie w grupie lub społeczeństwie

dysharmonia, napięcie, niezgoda, niezgodność, rodział, rozłam, rozziew, rozwarstwienie, dysonans, rozbieżność, zróżnicowanie, dychotomia, dysproporcja, antagonizm, konflikt

Przykład zastosowania - podział

Nierówne zarobki powodują podziały w społeczeństwie. Nierówności majątkowe bywają często przyczyną protestów. 

antonimy: równość zgodność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: