podziałsynonim

1. Jako podzielenie czegoś na części

atomizacja (książkowo), dekompozycja (książkowo), demarkacja (książkowo), dezintegracja (książkowo), dyferencjacja (książkowo), fragmentaryzacja (książkowo), nadział (specjalistycznie), partycja (specjalistycznie), pęknięcie, proporcja, rozbicie, rozbiór, rozczłonkowanie, rozdział, rozdzielenie, rozgraniczenie, rozkład, rozłam, rozpad, rozróżnienie, segmentacja (książkowo), split (specjalistycznie), podzielenie, fragmentacja, rozkawałkowanie, rozparcelowanie, odseparowanie
Przykład:

Rozbiór państwa to podział jego terytorium pomiędzy inne kraje. 

antonimy: scalenie połączenie konsolidacja

2. Jako podzielenie czegoś wg jakieś zasady

klasyfikacja, typologia, systematyka, hierarchizacja, kategoryzacja, segregacja, sortowanie, selekcjonowanie, normalizacja, systematyzacja, pogrupowanie, segmentacja
Przykład:

W wielu krajach na świecie wprowadzono obowiązkową segregację śmieci. Polega ona na podziale odpadów zgodnie z ich materiałem. 

3. Jako zróżnicowanie w grupie lub społeczeństwie

dysharmonia, napięcie, niezgoda, niezgodność, rodział, rozłam, rozziew, rozwarstwienie, dysonans, rozbieżność, zróżnicowanie, dychotomia, dysproporcja, antagonizm, konflikt
Przykład:

Nierówne zarobki powodują podziały w społeczeństwie. Nierówności majątkowe bywają często przyczyną protestów. 

antonimy: równość zgodność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: