destynacja synonim

miejsce docelowe, miejsce przeznaczenia, cel podróży, kierunek turystyczny, atrakcja turystyczna

Przykład zastosowania - destynacja

Japonia należy do 20 najważniejszych turystycznych destynacji. Europejscy turyści obierają ją za cel podróży, ponieważ pragną zapoznać się z japońskimi wynalazkami, których w Europie się nie uświadczy. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: