marzeniesynonim

1. Jako przedmiot pragnień

cel, dążenie, fantazja, pragnienie, tęsknota
Przykład:

Kiedy marzenie staje się celem?

2. Jako coś doskonałego

arcydzieło, cud (potocznie), dzieło sztuki, fenomen, ideał, perełka (potocznie), szczyt doskonałości, wzór
Przykład:

Ona jest kobietą z moich marzeń, prawdziwym ideałem.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: