ludzie synonim

ludzkość, istoty ludzkie, rodzaj ludzki, ludność, ludziska (potocznie), populacja, społeczeństwo, społeczność, obywatele, śmiertelnicy, ziemianie, zjadacze chleba, naród, wspólnota, opinia publiczna, osoby, dzieci Boże (biblijnie)

Przykład zastosowania - ludzie

Na świecie żyje ok. 7,6 mld ludzi. Z każdym rokiem populacja zwiększa się o 83 mln. Szacuje się, że do 2050 r. liczba ludności na świecie wyniesie prawie 10 mld.  

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: