geneza synonim

genealogia, korzenie, początek, przyczyna, przyczynek, zalążek, zarzewie, źródło, pierwocina, pochodzenie, rodowód, kolebka, proweniencja (książkowo), okoliczności

Przykład zastosowania - geneza

Genezą reformacji była niezgoda wobec rozpusty i materializmu w Kościele. Ruch ten miał zatem przyczyny moralne, ale nie tylko. Historycy dopatrują się jego źródeł także w sytuacji politycznej i społecznej.

antonimy: skutek rezultat

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: