władza synonim

1. Jako prawo rządzenia kimś lub czymś

jurysdykcja, kompetencja, panowanie, przywództwo, zwierzchnictwo, rządzenie, rządy, korona, berło, tron, oddziaływanie, wpływ, dowodzenie, kierowanie, zarządzanie, zwierzchność

Przykład zastosowania - władza

Sprawowanie pełnej władzy nad terytorium państwa, ludnością i przestrzenią powietrzną nazywamy zwierzchnictwem terytorialnym.

2. W odniesieniu do osób lub instytucji

rząd, reżim, instytucja, organy, kierownictwo, góra (potocznie), aparat, dowództwo, dyrekcja, kadra, zarząd, rządzący

Przykład zastosowania - władza

Władze szukają oszczędności. Rządzący chcą zlikwidować programy pomocowe.

antonimy: obywatele społeczeństwo

3. Jako zdolność poruszania częściami ciała

zdolność poruszania, zdolność władania, czucie

Przykład zastosowania - władza

Po wypadku straciłam na pewien czas władzę w dolnych kończynach. Lekarz zalecił mi wówczas rehabilitację. Po kilku miesiącach regularnych ćwiczeń czucie w nogach wróciło.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: