zwadasynonim

niesnaski, kłótnia, starcie, udry, scysja, wymiana zdań (eufemistycznie), sprzeczka, utarczki, scena, pyskówka (potocznie), zatarg, swary (książkowo), waśń (książkowo), niezgoda, tarcia, potyczka, kwasy (potocznie), spór, poróżnienie, awantura, zgrzyt, nieporozumienie
Przykład:

Pomiędzy braćmi doszło do zwady. Spór powstał w wyniku niesprawiedliwego podziału majątku przez matkę. 

antonimy: dialog dyskusja porozumienie jednomyślność jedność kompromis konsensus

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: