zwada synonim

niesnaski, kłótnia, starcie, udry, scysja, wymiana zdań (eufemistycznie), sprzeczka, utarczki, scena, pyskówka (potocznie), zatarg, swary (książkowo), waśń (książkowo), niezgoda, tarcia, potyczka, kwasy (potocznie), spór, poróżnienie, awantura, zgrzyt, nieporozumienie

Przykład zastosowania - zwada

Pomiędzy braćmi doszło do zwady. Spór powstał w wyniku niesprawiedliwego podziału majątku przez matkę. 

antonimy: dialog dyskusja porozumienie jednomyślność jedność kompromis konsensus

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: