konsensussynonim

1. Jako dojście do porozumienia

konsens, porozumienie, kompromis, pojednanie, sojusz, zgoda
Przykład:

Podczas ostatniego spotkania wypracowano konsensus. Porozumienie zostało osiągnięte dzięki dobrej woli obu stron.

2. Jako zgodne stanowisko

jednomyślność, solidarność, zgoda
Przykład:

Między radnymi a mieszkańcami gminy istnieje konsensus dotyczący budowy nowej drogi. Jednomyślność władz jest wymagana do ujęcia tej inwestycji w przyszłorocznym budżecie.

antonimy: niezgoda

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: